Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons: 0492 – 79 50 73
info@srzzorg.nl Heistraat 90-94 5701 HR Helmond

Diensten

Ambulante begeleiding

Voor hulpbehoevenden met meervoudige problematiek waarbij de hulpbehoevende een eigen woning heeft biedt de stichting ambulante begeleiding aan. Het doel van deze vorm is ondersteuning geven omtrent het zelfstandig wonen en het organiseren van het dagelijkse leven.

Dagactiviteitencentrum

Stichting Renaissance Zorg biedt dagbesteding aan hulpbehoevenden met een leeftijd van 18 jaar en ouder. Voor deze doelgroep biedt de organisatie een dagbesteding aan waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke wensen en de persoonlijke leefsituatie van de cliënt. Het dagbestedingstraject voor deze groep is gericht op het behoud van sociale redzaamheid en een nuttige daginvulling. Daarbij worden de activiteiten aangepast op de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de doelgroep.

Woonbegeleiding

Voor de woonbegeleiding heeft Renaissance Zorg een pand met kamers tot haar beschikking. Het pand is uitermate geschikt voor het bieden van woonbegeleiding. De begeleiders komen gepland en ongepland controleren en begeleiding bieden. Daarnaast is het pand volledig beschermd met cameratoezicht en zijn de medewerkers middels de bereikbaarheidsdienst ook in de avondtijden (noodgevallen) bereikbaar.

Het woonbegeleidingstraject is geschikt voor hulpbehoevenden met meervoudige (psychisch , verslaving, problematische schulden) problematiek die niet zelfstandig kunnen wonen. Renaissance Zorg biedt voor dezen woonbegeleiding met ‘’eigen’’ kamer en medegebruik van de gemeenschappelijke ruimten. In dit traject zet de organisatie zich in om voor de cliënt rust te creëren voor de cliënt zelf en de omgeving. Waar mogelijk wordt er ingezet op de doorstroom naar een zelfstandig wonen.