Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons: 0492 – 79 50 73
info@srzzorg.nl Heistraat 90-94 5701 HR Helmond

Over Ons

Missie en visie

Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid heeft Stichting Renaissance Zorg de ambitie om de kwetsbaren in de maatschappij te voorzien van kwalitatieve zorg- en ondersteuning bij hulpvragen in het kader van het sociaal domein van de gemeente en/of in het kader van de WLZ. Daarbij stelt Stichting Renaissance Zorg zich het volgende ten doel: De zorgvraag van de cliënt is het uitgangspunt! Middels maatwerk en kwaliteit streeft Renaissance Zorg ernaar om voor haar cliënten een veilige en vertrouwde omgeving te creëren.

Stichting Renaissance Zorg levert kleinschalige professionele begeleiding aan hulpbehoevenden door het aanbieden van ambulante begeleiding en dagbesteding. De werkwijze kenmerkt zich door korte lijnen, deskundigheid en een collegiale sfeer, maar bovenal ook betrokkenheid en dichtbij staan bij haar cliënten en de omgeving. Daarbij staat de persoonlijke wensen en de persoonlijke leefsituatie van de cliënt centraal.

Privacy- en klachtenreglement Stichting Renaissance Zorg

Stichting Renaissance Zorg gaat vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens. De stichting houdt zich aan de eisen van de AVG. Hieronder kunt u het privacyreglement van Stichting Renaissance Zorg nalezen.

Stichting Renaissance Zorg heeft een klachtenprocedure voor uw klachten. De klachten worden eerst intern behandeld. Bent u alsnog niet tevreden dan heeft u ook de mogelijkheid om een externe klachtenprocedure te starten. Stichting Renaissance Zorg is aangesloten bij de externe geschilleninstantie stichting Zorggeschil. Hieronder kunt u zowel de interne klachtenprocedure als het reglement van stichting Zorggeschil nalezen.